10. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě dne 02.03.2020

začátek v 15:30 hod
Zasedací místnost radnice, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě
 

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Zasedání se řídí jednacím řádem. Zasedání jsou běžně přístupná veřejnosti, přičemž občané města mají právo zde vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem, nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města.

Průběh zastupitelstva můžete živě sledovat na kanálu YouTube, kde je také uložen záznam přenosu.

Pořadatel

starosta města
Michal Šmarda
566598312

Zveřejnil/a 13. červen 2019
v 14:52 hod. Denisa Hallerová