26. schůze Rady města Nového Města na Moravě

Rubriky: Rada města
začátek v 14:30 hod
Nové Město na Moravě
 

26. schůze Rady města Nového Města na Moravě
Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.

Pořadatel

Rada města
Michal Šmarda
566598311

Zveřejnil/a 3. březen 2020
v 11:27 hod. Gabriela Holovičová