Samospráva města

49. schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 01.11.2021

začátek v 14:30 hod
Zasedací místnost radnice, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě
 
Rubriky: Rada města
49. schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 01.11.2021

49. schůze Rady města Nového Města na Moravě
Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.

Pořadatel

Rada města
Michal Šmarda
Zveřejnil/a 25. leden 2021 v 16:21 hod. Gabriela Holovičová