53. schůze rady města

Rubriky: Rada města
začátek v 18:00 hod
Zasedací místnost radnice, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě
 

53. schůze Rady města Nového Města na Moravě
Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby

Pořadatel

Rada města
Michal Šmarda
566598311

Zveřejnil/a 17. duben 2018
v 11:46 hod. Denisa Hallerová