64. schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 22.08.2022

začátek v 14 hodin hod
Zasedací místnost radnice, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě
 
Rubriky: Rada města

64. schůze Rady města Nového Města na Moravě
Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.

Pořadatel

Rada města
Michal Šmarda
Zveřejnil/a 15. srpen 2022 v 09:56 hod. Gabriela Holovičová