66. schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 19.09.2022

Rubriky: Rada města
začátek v 14:30 hod hod
Zasedací místnost radnice, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě
 

66. schůze Rady města Nového Města na Moravě
Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.

Pořadatel

Rada města
Michal Šmarda
566598311

Zveřejnil/a 7. červenec 2022
v 11:39 hod. Gabriela Holovičová
 
 
 
Dotazník