Ustavující zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě dne 05.11.2018 od 16:30 hodin v Kulturním domě

začátek v 16:30 hod
Velký sál, Kulturní dům, Nové Město na Moravě
 

Zasedání se řídí jednacím řádem. Zasedání jsou běžně přístupná veřejnosti, přičemž občané města mají právo zde vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem, nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města.

Průběh zastupitelstva můžete živě sledovat na kanálu YouTube, kde je také uložen záznam přenosu.

Pořadatel

Zastupitelstvo města
Michal Šmarda
566598312

Zveřejnil/a 17. říjen 2018
v 14:43 hod. Denisa Hallerová