Ing. Pavel Štorek

Funkce: předseda kontrolního výboru, zastupitel
Volební strana: TOP 09 a Svobodní
Politická příslušnost: TOP 09
Email: pavel.storek@nmnm.cz

 

Rada obce (obecní rada) je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a za svůj výkon odpovídá zastupitelstvu obce.

V České republice má podle zákona o obcích 5–11 členů (vždy lichý počet), volí je zastupitelstvo – členy jsou starosta, jeho zástupce a radní. Ale v obcích, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, se rada obce nevolí, a její funkci zastává starosta. Do jejích kompetencí patří zejména zabezpečování hospodaření obce, schvalování rozpočtu, zřizování komisí a odborů obecního úřadu.