Samospráva města

66. schůze Rady města Nového Města na Moravě – zápis + záznam

/ Gabriela Holovičová

Rada města Nové Město na Moravě ZÁPIS z 66. schůze Rady města Nové Město na Moravě, která se konala dne 12.9.2022 od 14:30 hodin v …

Rada města Nové Město na Moravě
ZÁPIS
z 66. schůze Rady města Nové Město na Moravě,
která se konala dne 12.9.2022
od 14:30 hodin v zasedací místnosti

Přítomni: Ing. Tomáš Krejčí
Bc. Jaroslav Lempera
Stanislav Marek
Michal Šmarda
Mgr. Helena Šustrová
Omluveni: <dle prezenční listiny>
Nepřítomni: <dle prezenční listiny>
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Předsedající: Michal Šmarda
Ověřovatelé: Mgr. Helena Šustrová
Návrhová komise: <dle prezenční listiny>
Číslo
bodu
Bod
Komentář
1. 1/66/RM/2022 Zahájení a schválení programu

I. Rada města schvaluje

navrhovaný program schůze rady města

1. Zahájení a schválení programu
2. Dispozice s majetkem – odprodej  stavebních pozemků v k. ú. Pohledec
3. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města, zahájil schůzi rady města v 14:37 hodin. Ověřovatelkou záznamu jmenoval Mgr. Helenu Šustrovou a zároveň konstatoval, že záznam z minulé rady byl ověřen Ing. Tomášem Krejčím a nebyly proti němu vzneseny žádné připomínky.

 

Předkladatel: Michal Šmarda
Zpracovatel: Gabriela Holovičová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
2. 2/66/RM/2022 Dispozice s majetkem – odprodej stavebních pozemků v k. ú. Pohledec

I. Rada města doporučuje

zastupitelstvu města ke schválení

 1. budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 620/1 o výměře 700 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ Pavlovova░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2 590 000  Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.
 2. budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/9  o výměře 941 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Rovečné░░░  za dohodnutou kupní cenu 3 105 300 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu
 3. budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/5  o výměře 839 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Pavlovova░░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2 684 800 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu
 4. budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/2  o výměře 935 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do podílového spoluvlastnictví (každý id. 1/2) paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ Křičkova░░░ , Nové Město na Moravě a pana░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Čakovičky za dohodnutou kupní cenu 2 968 625 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní  – v příloze tohoto materiálu
 5. budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/12  o výměře 796 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do podílového spoluvlastnictví (každý id. 1/2) pan░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ Sněžné░░░ a pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Luční░░░ , Nové Město na Moravě za dohodnutou kupní cenu 2 467 600 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu
 6. budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/11  o výměře 797 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře ( plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ Čapkova░░░░  Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2 391 000 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.
 7. budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/8  o výměře 738 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ Karníkova ░░░  Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2 140 200  Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.
 8. budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/17  o výměře 861 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ Pavlovova░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2 518 425  Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.
 9. budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 622/28  o výměře 787 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře ( plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ Lucemburská░░░░ ░ Praha 3, za dohodnutou kupní cenu 2 262 625 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu
 10. budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 622/29 o výměře 853 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Kobylnice, Brno venkov, za dohodnutou kupní cenu 2.533.410  Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.
 11. budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 622/32 o výměře 711 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Jiříkovice ░░ ,Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2.147.220  Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.
 12. budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 622/30 o výměře 701 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ Pavlovova░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2.032.900  Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.
 13. budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/14 o výměře 740 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ Tyršova ░░░░ ░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 2.220.000 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.
 14. budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/13 o výměře 795 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Měřín za dohodnutou kupní cenu  2 321.400 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.
 15. budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 620/2 o výměře 742m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Kárníkova░░░ ,Nové Město na Moravě a░░░░ ░░░░ ░░░░ Viniční░░░░ ░░ Brno Židenice, za dohodnutou kupní cenu  2 151 800  Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.
 16. budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/16 o výměře 803 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře ( plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví pana░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ Keřová░░░░ Brno Žebětín za dohodnutou kupní cenu 2.320.670 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.
 17. budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 622/31 o výměře 699 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Luční░░░ ░░░░ Nové Město na Moravě, za dohodnutou kupní cenu 1.957.200 Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu
 18. budoucí úplatný převod nemovité věci, a to pozemku parc. č. 617/15 o výměře 812 m2 v k.ú. Pohledec, včetně všech součástí a příslušenství, zejména vodovodní přípojky, přípojky dešťové a splaškové kanalizace a přípojkové pilíře (plynoměr a elektroměr), a to z vlastnictví města do výlučného vlastnictví paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Svahová░░░░ Brno za dohodnutou kupní cenu 2.127.440  Kč vč. DPH s tím, že budoucí prodávající si současně zřídí k předmětu budoucího prodeje předkupní právo jako právo věcné a pozemek bude odprodán za podmínek uvedených v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní – v příloze tohoto materiálu.

 

 

Předkladatel: Stanislav Marek
Zpracovatel: Ing. Taťána Vinklerová
Typ dokumentu: Usnesení
Hlasování
Pro: 5 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
3. Diskuze

 

Michal Šmarda, starosta města, ukončil schůzi rady města v 14:45 hodin.

 

Předkladatel: Michal Šmarda Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Michal Šmarda
starosta


Stanislav Marek
místostarosta


Bc. Jaroslav Lempera
místostarosta


Mgr. Petr Hanych
tajemník

Zapisovatelé:


Gabriela Holovičová
zapisovatel

Ověřovatelé:


Mgr. Helena Šustrová
zastupitel