Samospráva města

Michal Šmarda

Funkce: starosta
Volební strana: Lepší Nové Město
Politická příslušnost: SOCDEM
Email: starosta@nmnm.cz
Telefon: 566 598 301
Mobil: 702 126 499
Web: www.MichalŠmarda.cz

 

Starosta zastupuje obec navenek. Starosta však není tzv. statutárním orgánem obce, neboť obce statutární orgán tak, jak je chápán v soukromoprávních předpisech, nemají.

Starostu a místostarostu (místostarosty) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Starosta a místostarosta musí být občanem České republiky (tedy nikoliv cizinec — občan Evropské unie, byť by byl zvolen do zastupitelstva obce). Starosta a místostarosta za výkon své funkce odpovídají zastupitelstvu obce. Mezi starostou a místostarostou není v samostatné působnosti žádný vztah nadřízenosti a podřízenosti; při výkonu přenesené působnosti však tento vztah lze zřejmě dovodit, např. z toho, že starosta stojí v čele obecního úřadu.