Samospráva města

Výbory zastupitelstva

Výbory jsou poradními orgány zastupitelstva. Jejich úkolem je připravovat stanoviska k důležitým otázkám, které jsou zastupitelstvu předkládány k rozhodnutí. Vykonávají svou činnost jen na úseku samostatné působnosti města. Pokud není dále stanoveno jinak, pověřuje výbory úkoly zastupitelstvo. V zadání vymezí předmět, který má být zpracován, stanoví záměr úkolu a hlavní hlediska, kterým má být věnována pozornost, a určí lhůtu plnění.

Finanční výbor kromě jiných úkolů, jimiž ho zastupitelstvo pověřilo, provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města.

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady, dodržování právních předpisů a plní další úkoly, jimiž ho zastupitelstvo pověří.

Zápisy zde

Finanční výbor

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě volí dle § 84 odst. 2 písm.l),m) ve vazbě na § 117 a následující zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění za členy finančního výboru zastupitelstva města:

Předseda/Předsedkyně

MUDr. Václav Peňáz

Členové výboru

Vojtěch Hrouda
Martin Junek
Pavel Kulka
Ing. Lukáš Německý
Ing. Vladimíra Ondráčková
Tereza Orosová

Kontrolní výbor

Zastupitelstvo města Nového Města na Moravě volí dle § 84 odst. 2 písm.l),m) ve vazbě na § 117 a následující zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, v platném znění za členy kontrolního výboru zastupitelstva města :

Předseda/Předsedkyně

Ing. Petr Nepustil

Členové výboru

Vlastimil Lukeš
Mgr. Jiří Maděra
Ing. Petr Pejchal
Ing. Pavel Štorek
Ing. Pavel Šustr
Matouš Zielina

Osadní výbor Hlinné

Předseda

Ing. František Hudeček – hlinne@nmnm.cz

Členové

Radek Janů
Ing. Mgr. Hana Janů
Stanislav Marek
Jiří Mach
František Vrbas
Jan Pazourek

Osadní výbor Jiříkovice

Předseda

Aleš Mrázek

Členové

Darina Kunstmullerová
Mgr. Kateřina Novotná
Markéta Doležalová
Ing.Vít Komínek

Osadní výbor Maršovice

Předsedkyně

Eva Felcmanová

Členové

Libor Dostál
Alena Filipi
Martin Švanda
Milan Polanský
Petr Ondráček ml.
Petr Ondráček st.

Osadní výbor Olešná

Předseda

Dušan Duda – olesna@nmnm.cz

Členové

Mgr. Renata Havlíková
Jindřich Beneš ml.
Ing. Petr Pejchal
Jana Zdražilová

Osadní výbor Petrovice

Předsedkyně

Renata Mužátková

Členové

Vlastimil Lukeš
Ing. Jiří Laštovička
Ing. Tomáš Hrnčíř
Ing. František Laštovička
Josef Musil ml.
Jaroslav Havlík

Osadní výbor Pohledec

Předseda

Ing. Tomáš Krejčí

Členové

Miloš Hemza
Petr Skalník
Josef Švanda
Zdeněk Jambor
Lenka Juračková
Jan Pustina

Osadní výbor Rokytno

Předseda

Jiří Plocek

Členové

Julius Janeba
Helena Zelená Křížová
Miroslav Lukeš
Petr Ondra
Robert Zelený
Miroslava Stupková

Osadní výbor Slavkovice

Předseda

Josef Košík

Členové

Radek Bukáček
Pavel Peňáz
Roman Sáblík
Václav Brož
Irena Brabcová
Milan Mužátko

Osadní výbor Studnice

Předseda

Petr Hladík

Členové

Jaroslav Konvalinka
Luboš Němec

Zápisy zde