07. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě dne 14.10.2019

začátek v 15.30 hod
MěÚ Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, IV. patro, zasedací místnost, Nové Město na Moravě
 

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Zasedání se řídí jednacím řádem. Zasedání jsou běžně přístupná veřejnosti, přičemž občané města mají právo zde vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem, nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města.

Průběh zastupitelstva můžete živě sledovat na kanálu YouTube, kde je také uložen záznam přenosu.

Pořadatel

Město Nové Město na Moravě
Michal Šmarda, starosta města
566 598 311

Zveřejnil/a 30. září 2019
v 11:33 hod. Lenka Stará