Samospráva města

23. schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 22.01.2024

začátek v 14:30 hod hod
Zasedací místnost radnice, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě
 
Rubriky: Rada města

23. schůze Rady města Nového Města na Moravě
Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.

Pořadatel

Rada města
Michal Šmarda
Zveřejnil/a 24. květen 2023 v 17:31 hod. Gabriela Holovičová