18. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě dne 19.6.2017

začátek v 15:30 hod
zasedací místnost MěÚ, IV. patro, Vratislavovo nám. 103, Nové Město na Moravě, Nové Město na Moravě
 

18. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě se uskuteční od 16.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV. patro, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě.

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Zasedání se řídí jednacím řádem. Zasedání jsou běžně přístupná veřejnosti, přičemž občané města mají právo zde vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem, nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města.

Průběh zastupitelstva můžete živě sledovat na kanálu YouTube, kde je také uložen záznam přenosu.

Pořadatel

zastupitelstvo města
Michal Šmarda
566598312

Zveřejnil/a 8. prosinec 2016
v 07:44 hod. Lenka Stará