21. zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě dne 11.12.2017

začátek v 15:30 hod
Městský úřad v Novém Městě na Moravě, Vratislavovo nám. 103, zasedací místnost - IV. patro, Nové Město na Moravě
 

Před zasedáním zastupitelstva města proběhnou za účasti členů zastupitelstva města, vedoucích odborů městského úřadu, ředitelů městem zřízených organizací a jednatelů společností založených městem od 15.30 hod. do 16.00 hod. Hovory s občany.

Zasedání se řídí jednacím řádem. Zasedání jsou běžně přístupná veřejnosti, přičemž občané města mají právo zde vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem, nahlížet do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva města.

Průběh zastupitelstva můžete živě sledovat na kanálu YouTube, kde je také uložen záznam přenosu.

Pořadatel

Město Nové Město na Moravě
Michal Šmarda
566598311, 566598312

Zveřejnil/a 28. červenec 2017
v 11:14 hod. Lenka Stará