Samospráva města

31. schůze Rady města Nového Města na Moravě konaná dne 27.05.2024

začátek v 14:30 hod hod
zasedací místnost radnice, Nové Město na Moravě , Nové Město na Moravě
 
Rubriky: Rada města

31. schůze Rady města Nového Města na Moravě
Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.

Pořadatel

Rada města
Michal Šmarda
Zveřejnil/a 19. únor 2024 v 13:53 hod. Gabriela Holovičová