51. schůze rady města

Rubriky: Rada města
začátek v 14:30 hod
Zasedací místnost radnice, Nové Město na Moravě , Nové Město na Moravě
 

51. schůze Rady města Nového Města na Moravě
Rada města se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada města může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.

Pořadatel

Rada města
Michal Šmarda
566598311

Zveřejnil/a 6. prosinec 2017
v 14:21 hod. Denisa Hallerová