Komise pro územní plánování, architekturu a rozvoj města

Předseda:

Ing. Tomáš Krejčí

Členové komise:

Ing. Tomáš Blažek
Ing. Arch. František Brychta
Ing. Jan Červinka
Bc. Jaroslav Lempera
Ing. Vít Sladký
Zdeněk Zítka

Zapisovatel komise:

pracovník odboru SŽP

obecná pravomoc a působnost komise:

  • předkládá z vlastní iniciativy návrhy a podněty v oblasti rozvoje města a jeho místních částí radě města
  • vyjadřuje se k problematice spadající do oblasti rozvoje města na základě úkolů uložených radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města nebo pověřeného člena rady města
  • projednává a doporučuje řešení konkrétních záležitostí a podnětů v oblasti rozvoje města a místních částí postoupených jí radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města nebo pověřeného člena rady města

specifická pravomoc a působnost komise:

ve městě vč. místních částí

  • projednání a posuzování územně plánovacích podkladů (např. studie, zásady regulace apod.) a územně plánovacích dokumentací (územní plán a jeho změny, regulační plán apod.)

ve městě vyjma místních částí

  • projednání a posouzení záměrů staveb (úprav, změn apod.) a investičních akcí města
  • projednání a posouzení staveb (úprav, změn apod.) soukromých investorů postoupených jí radou města, nebo starostou či místostarosty města

Jednací řád komisí Rady města Nové Město na Moravě