Komise dopravní a majetková

Předseda:

Martin Junek

Členové komise:

Ing. Pavel Šustr
JUDr. Libor Černý
Pavel Zdražil
Ing. Pavel Štorek
Ing. Stanislav Hlavatý

Zapisovatel komise:

pracovník odboru SMM

obecná pravomoc a působnost komise:

  • předkládá z vlastní iniciativy návrhy a podněty v oblasti dopravy (místních komunikací, MHD, dopravního značení, parkování) radě města
  • vyjadřuje se k problematice spadající do oblasti dopravy (místních komunikací, MHD, dopravního značení, parkování) na základě úkolů uložených radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města
  • – projednává a doporučuje řešení konkrétních záležitostí a podnětů v oblasti dopravy (místních komunikací, MHD, dopravního značení, parkování) města a místních částí postoupených jí radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města

specifická pravomoc a působnost komise:

ve městě vč. místních částí

  • projednávání a posouzení vybraných dispozic s majetkem týkajících se pozemků v k.ú. Nové Město na Moravě (nákup, prodej, směna, věcné břemeno, a to vše vč. záměrů sml. o sml. budoucích, vyjma všech pronájmů a výpůjček kratších než 30 dnů)
  • projednání a posouzení záměrů dopravních staveb a investičních akcí města v oblasti dopravy (místních komunikací, MHD, dopravního značení, parkování)
  • projednání a posouzení dopravních staveb (úprav, změn apod.) soukromých investorů postoupených jí radou města, nebo starostou či místostarosty města

Jednací řád komisí Rady města Nové Město na Moravě