Samospráva města

Komise pro dopravu a bezpečnost

Předseda:

Martin Junek

Členové komise:

Pavel Brož
JUDr. Libor Černý
Ing. Stanislav Hlavatý
Julius Janeba
Ing. Martin Křižovič
Ing. Pavel Šustr

Zapisovatel komise:

pracovník odboru SMM

obecná pravomoc a působnost komise:

  • předkládá z vlastní iniciativy návrhy a podněty v oblasti dopravy (místních komunikací, MHD, dopravního značení, parkování, bezpečnosti) radě města
  • vyjadřuje se k problematice spadající do oblasti dopravy (místních komunikací, MHD, dopravního značení, parkování, bezpečnosti) na základě úkolů uložených radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města
  • projednává a doporučuje řešení konkrétních záležitostí a podnětů v oblasti dopravy (místních komunikací, MHD, dopravního značení, parkování, bezpečnosti) města a místních částí postoupených jí radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města

specifická pravomoc a působnost komise:

ve městě vč. místních částí

  • projednání a posouzení záměrů dopravních staveb a investičních akcí města v oblasti dopravy (místních komunikací, MHD, dopravního značení, parkování, bezpečnosti)
  • projednání a posouzení dopravních staveb (úprav, změn apod.) soukromých investorů postoupených jí radou města, nebo starostou či místostarosty města

Jednací řád komisí Rady města Nové Město na Moravě