Komise ICT a Smart City

Předseda:

Ing. Petr Nepustil

Členové komise:

Martin Junek
Radek Kaplan
Ing. Pavel Kubický
Ing. Lukáš Německý
Mgr. Miroslav Sláma

Zapisovatel komise:

pracovník oddělení informatiky

obecná pravomoc a působnost komise:

  • předkládá z vlastní iniciativy návrhy a podněty v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a chytrých řešení radě města
  • vyjadřuje se k problematice spadající do oblasti ICT a Smart City (chytré město) na základě úkolů uložených radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města nebo pověřeného člena rady města
  • projednává a doporučuje řešení konkrétních záležitostí a podnětů v oblasti ICT a Smart City postoupených jí radou města, nebo na základě žádosti starosty či místostarosty města nebo pověřeného člena rady města
  • je poradním orgánem rady města v oblasti ICT a Smart City
  • předkládá z vlastní iniciativy návrhy a podněty v oblasti informačních technologií a chytrých řešení

specifická pravomoc a působnost komise:

  • projednání a posuzování digitální a technické mapy města
  • projednání a posouzení záměrů staveb města (úprav, změn apod.) a investičních akcí města z pohledu ICT
  • zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií v hospodářství města, eliminaci zátěží životního prostředí ve městě, optimalizaci dopravy ve městě a sdílení dat pro veřejné účely.

Jednací řád komisí Rady města Nové Město na Moravě