Samospráva města

Pozvánka na ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Nového Města na Moravě konané dne 5.11.2018 – program, materiály

/ Lenka Stará

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Nového Města na Moravě  se uskuteční v pondělí 5. listopadu 2018 od 16.30 hod. v sále Kulturního domu v Novém Městě na …

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města Nového Města na Moravě  se uskuteční v pondělí 5. listopadu 2018 od 16.30 hod. v sále Kulturního domu v Novém Městě na Moravě, Tyršova ul. čp. 1001, Nové Město na Moravě.

Navržený program:

1) Zahájení zasedání – prezence, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu

2) Ověření mandátů členů zastupitelstva města

– ustanovení a volba mandátové komise

– schválení zprávy mandátové komise

3) Složení slibu členů zastupitelstva města

4) Stanovení orgánů města

– stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města

– stanovení počtu členů rady města

5) Volba starosty města

6) Volba místostarosty/ů města

7) Volba členů rady města

8) Zřízení kontrolního výboru zastupitelstva města

9) Zřízení finančního výboru zastupitelstva města

10) Zřízení osadních výborů v jednotlivých místních částech

11) Diskuse

12) Závěr

 

Pozn.: Ze zasedání zastupitelstva města je pořizován zvukový a obrazový záznam a on-line přenos.

Soubory ke stažení