Samospráva města

Program 01. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 12.11.2018

/ Denisa Hallerová

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok …

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM

 3. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2019

 4. Poskytnutí daru Nadačnímu fondu

 5. Zpráva o správě městských lesů a zeleně za třetí kvartál 2018

 6. Seznam dětí pro poskytnutí daru

 7. 2.ZŠ – Žádost o souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného

 8. DDM – Žádost o souhlas s realizací projektu Šablony II OP VVV

 9. Informace o hospodaření K Clubu za 3. čtvrtletí 2018

 10. Návrh na vyplacení části odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2018

 11. Základní škola Na Radosti – žádost o schválení zřízení pobočky v Novém Městě na Moravě

 12. Dispozice s majetkem – pronájem objektu č. p. 351 na Monseově ulici (ZUŠ)

 13. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 30.09.2018, odpis dluhů z důvodu nevymožitelnosti

 14. Bytová problematika – VŘ byty 1+kk č. 1515/5 v bytovém domě „KoDuS“ na ul. Žďárská v Novém Městě na Moravě

 15. Smlouva o dílo – úklid společných prostor bytových a nebytových domů ve vlastnictví města – TS služby s.r.o., Nové Město na Moravě

 16. Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č. 3524 vč. zem. stavby (areál Centra služeb a řemesel)

 17. Dispozice s majetkem – ukončení nájemního vztahu Bladent NMNM s.r.o.

 18. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes pozemek p. č. 34/1 a 1641/1 k. ú. NMNM – E.on ul. Štursova a Německého

 19. Dispozice s majetkem – budoucí věcné břemeno přes pozemek p. č. 25/1 v k. ú. Hlinné a p. č. 164/2 v k. ú. NMNM – E.on (Štursova)

 20. Čtvrtletní zpráva o plnění „Smlouvy o obstarání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva“ za III. Čtvrtletí 2018

 21. Informace o průběhu investičních akcí města 2018

 22. Kontrola plnění úkolů RM

 23. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 11/2018 – 03/2019

 24. Diskuze

Michal Šmarda

starosta města