Program 03. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 17.12.2018

Denisa Hallerová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM Smlouva o škodovém pojištění podnikatelů Centrum ZDISLAVA – žádost …

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Rozpočtové opatření na rok 2018 – RM

 3. Smlouva o škodovém pojištění podnikatelů

 4. Centrum ZDISLAVA – žádost o souhlas s přijetím věcných darů

 5. 1.ZŠ – Žádost o souhlas k přijetí finančních darů účelově určených

 6. 1. ZŠ – žádost o souhlas s realizací projektu Šablony II

 7. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy

 8. Dohoda o ukončení Smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky pro dům č. p. 1515 „KoDuS“ na ul. Žďárská

 9. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz. p. č. 311/13, 324, 335/1, 335/13, 335/14 v k. ú. Pohledec (GasNet – přeložka STL plynovodu a přípojky)

 10. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje částí p. č. 627/3 v k.ú. Pohledec (Sporten a.s.)

 11. Smlouva o dílo – oprava mostu u kamenolomu

 12. VZ – „Místní komunikace a veřejné osvětlení Pohledec – 3.etapa“

 13. VZ – Slavkovice – rekonstrukce kanalizace

 14. VZ „Ulice Dukelská – úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce, NMNM“

 15. VZ – Rekonstrukce ul. Tyršova, Nové Město na Moravě

 16. VZ – Výkon technického dozoru stavebníka v roce 2019 pro Nové Město na Moravě

 17. VZ – Oprava střechy radnice v Novém Městě na Moravě

 18. VZ – Projekční práce a související inženýrská činnost pro akci „Mobilní kluziště – Nové Město na Moravě“

 19. Informace o průběhu investičních akcí města 2018

 20. Změna smlouvy na aplikaci Lepší místo

 21. Diskuze

 

Michal Šmarda

starosta města