Program 08. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 13.05.2019

Denisa Hallerová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM Nominace na ocenění sportovních osobností, sportovců a sportovních výkonů …

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM

 3. Nominace na ocenění sportovních osobností, sportovců a sportovních výkonů za rok 2018

 4. Seznam dětí pro poskytnutí daru

 5. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS

 6. Konkursní řízení ZUŠ – návrh na vyřazení uchazeče

 7. Dar Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže

 8. Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2018

 9. Zpráva o správě městských lesů a zeleně za první kvartál 2019

 10. Pověření člena zastupitelstva města pro funkci oddávajícího

 11. Zajíždění MHD do nemocnice

 12. Bytová problematika – žádost o novou NS v č. p. 732 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě

 13. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 31.03.2019

 14. Bytová problematika – VŘ uvolněné byty v bytových domech č.p. 732 na ul. Křenkova 1+k a č. p. 301 na ul. Drobného 2+k v Novém Městě na Moravě

 15. Pronájem části nebytových prostor v bytovém domě č. p. 732 na ul. Křenkova – PODA a.s. Ostrava

 16. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. NMNM – E.on a.s. (Zahr. kout, Pavlovova, Palackého nám., Polní), Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (Tyršova)

 17. Dispozice s majetkem – věcné břemeno, centrum služeb Soškova (dešťová kanalizace) FO – město oprávněný

 18. Dispozice s majetkem – Dohoda o zániku věcných břemen (lokalita býv. zahradnictví)- VMCM s.r.o.

 19. Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č. 282 (967 m2) v k. ú. NMNM

 20. Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3728/1 v k. ú. NMNM a p. č. 732, 733/2, 731/2, 737/2 v k. ú. Nová Ves u NMNM (záměr komunikace)

 21. Dispozice s majetkem – odprodej p. č. 25 – 34 m2 v k. ú. Olešná na Moravě (dle GP p. č. 1741)

 22. Dohoda o poskytnutí dotace na akci „Lesní cesta Svážnice“

 23. Informace o průběhu investičních akcí města 2019

 24. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

 25. Kontrola plnění úkolů RM

 26. Diskuze

 

Michal Šmarda

starosta města