Program 09. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 10.06.2019

Denisa Hallerová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM Fond rozvoje bydlení v roce 2019 – dotace Dotační …

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Rozpočtové opatření na rok 2019 – RM

 3. Fond rozvoje bydlení v roce 2019 – dotace

 4. Dotační program na protihluková opatření

 5. Tržní řád

 6. Pouť na Kostelíčku – stanovení lokality

 7. Schválení účetních závěrek a rozdělení VH příspěvkových organizací města

 8. Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2020

 9. Střednědobý výhled rozpočtu, Investice 2020

 10. Darovací smlouva movitých věcí – integrace azylantů z Barmy

 11. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace na EZOP – Portimo, o.p.s.

 12. Žádost pobočného spolku OREL jednota Nové Město na Mor. – poskytnutí investiční dotace

 13. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Spolek rodičů při 1. ZŠ NMNM

 14. Žádost o změnu názvu projektu ve veřejnoprávní smlouvě (Dodatek č. 1) – Novocantus, z.s., NMNM

 15. Dotační programy a výzvy města Nové Město na Moravě na rok 2020

 16. Návrh stanovení platu ředitelky Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace

 17. Návrh na jmenování ředitelky Základní umělecké školy Jana Štursy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace

 18. NSS – Ceník za poskytování úkonů domácí zdravotní péče

 19. Příspěvkové organizace města – návrh nového úplného znění zřizovacích listin

 20. Žádost o navýšení početního stavu strážníků Městské policie Nové Město na Moravě

 21. Bytová problematika – VŘ uvolněný byt 2+kk v bytovém domě č. p. 301 na ul.Drobného v Novém Městě na Moravě

 22. Bytová problematika – žádost o novou NS v č. p. 732 na ul. Křenkova a v č. p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě

 23. Odstoupení od kupní smlouvy (BJ 1011/10 v k. ú. NMNM)

 24. Dispozice s majetkem – prodej volné BJ č. 727/7 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě (obálková metoda )

 25. Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3728/3 v k. ú. NMNM (záměr komunikace) SvaK

 26. Dispozice s majetkem – nákup p. č. 3728/1 v k. ú. NMNM a p. č. 732, 733/2, 731/2, 737/2 v k. ú. Nová Ves u NMNM (záměr komunikace)

 27. Dispozice s majetkem – věcná břemena přes pozemky v k. ú. Pohledec, NMNM (E.on -12 RD, Vratisl. nám., Školní), k. ú. NMNM (Česká telekomunikační infrastruktura – Malá ul.), FO – plyn. přípojka ul. Blažíčkova)

 28. Dispozice s majetkem – věcné břemeno, Žďárská x Školní (rozvody VO) Kraj Vysočina – město oprávněný

 29. Dispozice s majetkem – odprodej p. č. 25 – 34 m2 v k. ú. Olešná na Moravě (dle GP p. č. 1741)

 30. Dispozice s majetkem – odprodej nemovitostí na ul. Monseova

 31. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části pozemků p. č. 3188/1 a 3188/2 v k. ú. NMNM (Vlachovická cihelna)

 32. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části p. č. 172 (cca 540 m2) v k. ú. Rokytno na Moravě

 33. Informace o průběhu investičních akcí města 2019

 34. Pronájem datových rozvodů v Domě s pečovatelskou službou

 35. Problematika účasti města v SATT a.s. – úplatný převod akcií

 36. Smlouva o poskytování právní pomoci

 37. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 09/2019 – 04/2020

 38. Kontrola plnění úkolů RM

 39. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

 40. Diskuze

 

Michal Šmarda

starosta města