Samospráva města

Program 10. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 01.07.2019

/ Denisa Hallerová

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Problematika investiční akce „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“ …

Navrhovaný program schůze rady města:

  1. Zahájení a schválení programu

  2. Problematika investiční akce „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“

  3. Diskuze

Michal Šmarda

starosta města