Samospráva města

Program 13. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 30. 09. 2019

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Světový pohár a Mistrovství světa horských kol VZ „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1. …

Navrhovaný program schůze rady města:

  1. Zahájení a schválení programu

  2. Světový pohár a Mistrovství světa horských kol

  3. VZ „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1. ZŠ v NMNM – vybavení interiéru“

  4. Návrh na poskytnutí dotací z výzev do 30 tis. Kč na rok 2020

  5. Záměr provozování sportovní haly

  6. Diskuze – podmínky provádění zimní údržby 2019-2020

  7. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě

  8. Diskuze

 

Michal Šmarda

starosta města