Program 17. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 15. 11. 2019

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM Diskuze Michal Šmarda starosta města

Navrhovaný program schůze rady města:

  1. Zahájení a schválení programu

  2. Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM

  3. Diskuze

Michal Šmarda

starosta města