Samospráva města

Program 20. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 29.11.2023

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – zpracování LHO 3. Odměňování samosprávných orgánů …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – zpracování LHO
3. Odměňování samosprávných orgánů města
4. Rozpočtové opatření na rok 2023 – ZM (aktualizované)
5. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2024 (aktualizovaný)
6. Investiční akce – aktualizovaný přehled akcí pro rok 2024
7. Žádost SK NMNM o prodloužení realizace projektu nového skokanského můstku
8. Schválení žádostí z dotační výzvy Pomoc a podpora osobám v nepříznivé sociální situaci 2024
9. Problematika správy majetku města – odpadové hospodářství, obstarávání správy bytového a nebytového fondu města
10. Diskuze

 

Michal Šmarda
starosta