Samospráva města

Program 22. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 08.01.2024

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Návrh na jmenování ředitele/ky Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Návrh na jmenování ředitele/ky Domu dětí a mládeže Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
3. Rekreační využití Koupaliště a jeho přilehlého okolí
4. Informativní zpráva k funkci městského architekta
5. Diskuze

 

Michal Šmarda
starosta města