Program 24. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27.04.2020

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Přijetí daru od Vodárenské akciové společnosti Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM Zpráva o správě …

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Přijetí daru od Vodárenské akciové společnosti

 3. Rozpočtové opatření na rok 2020 – RM

 4. Zpráva o správě městských lesů a zeleně za I. Q 2020

 5. Informace o průběhu investičních akcí města 2020

 6. NKZ – zpráva o hospodaření K Clubu za období 1 – 3/ 2020

 7. Bytová problematika – informativní zpráva o vývoji stavu dluhů k 31.3.2020

 8. Čtvrtletní zpráva o hospodaření městského kamenolomu za I. Q/2020

 9. Dispozice s majetkem – pronájem pozemku p. č. 3524 vč. zem. stavby (areál Centra služeb a řemesel)

 10. Kontrola plnění úkolů RM

 11. Diskuze

Stanislav Marek

místostarosta města

Soubory ke stažení