Samospráva města

Program 27. schůze rady města konané dne 25.7.2016

/ Aneta Linková

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Aktualizace rozpočtu města č. 10 na rok 2016 Dar Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních …

Program 27. schůze rady města konané dne 25.7.2016

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Aktualizace rozpočtu města č. 10 na rok 2016
 3. Dar Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže
 4. ZUŠ – výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI
 5. MŠ – žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě
 6. Žádost o finanční dar na výstavu „Místa utrpení, smrti a hrdinství“, připomínající hrůzy koncentračního tábora Osvětim v období druhé světové války“
 7. Hospodářský plán Novoměstských sociálních služeb pro rok 2017
 8. Ukončení Smlouvy o nájmu reklamních poutačů – NKZ
 9. Doplňující stanovisko města k preferenci záměru zřízení nových pobytových služeb – Domovy se zvláštním režimem
 10. Příprava projektů pro podání žádosti o dotaci z EU – zkvalitnění výuky v ZŠ NMNM
 11. Nákup požárního dopravního automobilu pro SDH Studnice
 12. Bytová problematika – nové NS byt 2+1 č. 730/40 na ul. Tyršova, 1+kk č. 301/59 a 2+kk č. 301/89 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
 13. Bytová problematika – VŘ byt 1+0 č. 730/53 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
 14. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 30.6.2016
 15. Nebytové prostory č.p. 97 – problematika pronájmu
 16. Veřejná zakázka na obstarávání správy domů, bytových a nebytových jednotek a ubytovacích kapacit města Nové Město na Moravě – doplnění obchodních podmínek
 17. Dispozice s majetkem – výpůjčka části p.č. 642/2 (cca 4 m2) v k.ú. Slavkovice
 18. Dispozice s majetkem – věc.břemeno přes p.č. 61 v k.ú. Rokytno na Moravě
 19. Dispozice s majetkem – dodatek č. 5 k nájemní smlouvě – LDO Přibyslav
 20. Smlouva o úpravě pozemků – prodloužení místní komunikace pozemek parc. č. 2039/1 a 2039/2
 21. Přemístění ZUŠ do objektu VZP (čp 16)
 22. KoDuS – informace o postupu prací, dodatek č. 1 ke smlouvě
 23. Informace o průběhu investičních akcí města 2016
 24. Kontrola plnění úkolů RM
 25. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
 26. Zpráva TS služeb s.r.o. o správě městských lesů, zeleně a o správě kamenolomu – II.Q. 2016
 27. Diskuze