Samospráva města

Program 29. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 31.08.2020

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Návrh na stanovení platu řediteli příspěvkové organizace města Žádost společnosti Bike Events s.r.o. o poskytnutí individuální …

Navrhovaný program schůze rady města:

  1. Zahájení a schválení programu

  2. Návrh na stanovení platu řediteli příspěvkové organizace města

  3. Žádost společnosti Bike Events s.r.o. o poskytnutí individuální neinvestiční dotace

  4. Diskuze

Michal Šmarda

starosta města