Samospráva města

Program 30. schůze rady města konané dne 31.10.2016

/ Aneta Linková

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Žádost o změnu účelu dotace – Chaloupky.o.p.s, školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Žádost o změnu účelu dotace – Chaloupky.o.p.s, školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání, Kněžice
3. Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Mateřské školy Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
4. Investiční akce „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM“ – aktualizace rozpočtu města
5. Diskuze

Michal Šmarda
starosta města