Samospráva města

Program 30. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 20.05.2024

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že je rozšířen o body č. 16. Poskytnutí fin. daru Nadačnímu fondu města 17. Informace o činnosti komisí …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že je rozšířen o body č.
16. Poskytnutí fin. daru Nadačnímu fondu města
17. Informace o činnosti komisí Rady města Nové Město na Moravě
18. Stanovení počtu zaměstnanců

1. Zahájení a schválení programu
2. Jmenování členů výběrové komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky
3. CZ – změna úhradovníku za poskytování sociálních služeb
4. 2. ZŠ – výsledky inspekční činnosti
5. Nominace na ocenění sportovních osobností, sportovců a sportovních výkonů za rok 2022
6. Návrh na vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací města
7. Smlouva o dílo PD kompostárna Pohledec – dodatek
8. Souhlas se stavebními úpravami a technickým zhodnocením – LDO Přibyslav (Obnova Vatínského rybníka v k.ú. Vatín)
9. Dispozice s majetkem – věcné břemeno na části p.č.335 v k.ú.Jiříkovice u NMNM, na části p.č. 570/1 v k.ú. Pohledec (město oprávněný – VO) Kraj + na pozemcích v k.ú. NMNM -PODA a .s. (město povinný)
10. Dispozice s majetkem – směna pozemků p.č. 224/10, 409 x p.č. 410/1 v k.ú. Olešná na Moravě
11. Dispozice s majetkem – Dohoda o zrušení služebnosti a k.ú. Staré Ransko (LDO Přibyslav x 44 podílnických obcí)
12. Dispozice s majetkem – pronájem částí p.č. 241/41 (cca 80 m2) v k.ú. Hlinné
13. Dispozice s majetkem města – pronájem částí pozemku pro předzahrádku
14. Dispozice s majetkem – pronájem částí p.č. 443/9 (cca 1 m2) v k.ú. NMNM (u pošty)
15. Diskuze
16. Poskytnutí fin. daru Nadačnímu fondu města
17. Informace o činnosti komisí Rady města Nové Město na Moravě
18. Stanovení počtu zaměstnanců

Stanislav Marek
místostarosta města