Samospráva města

Program 31. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 21.09.2020

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 7 MŠ –  žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí pro …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 7 MŠ –  žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí pro škol. rok 2020/2021:

  1. Zahájení a schválení programu

  2. VZ „Dodávka výpočetní techniky pro základní školy v Novém Městě na Moravě“

  3. VZ “ Teleskopická tribuna pro kulturní dům v Novém Městě na Moravě“

  4. Problematika investiční akce „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“

  5. Návrh na jmenování vedoucí/ho odboru školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí

  6. Diskuze

Michal Šmarda

starosta města