Samospráva města

Program 32. schůze rady města konané dne 5.12.2016

/ Aneta Linková

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Aktualizace rozpočtu města č. 16 na rok 2016 3. Nabytí majetku pořízeného vlastní činností …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 16 na rok 2016
3. Nabytí majetku pořízeného vlastní činností
4. NSS – Žádost o souhlas s poskytnutím služby – propagace sponzora
5. Návrh na rozpis dotačních programů a výzev na rok 2017
6. Individuální žádost Mikroregionu Novoměstsko o neinvestiční dotaci
7. Nadační fond – revokace usnesení – doplnění Zakládací listiny a Statutu Nadačního fondu Nové Město na Moravě
8. Cena pro nejlepšího českého závodníka – SP v biatlonu 2016
9. Smlouva č.79/2017 o závazku veřejné linkové dopravy o svátcích, sobotách a nedělích
10. Bytová problematika – VŘ byt 2+1 č. 732/4 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
11. Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS se změnou na straně nájemce na byt 1+0 č.730/18 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
12. Bytová problematika – žádost o změnu NS na straně nájemce byt č.732/60 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
13. Dispozice s majetkem – prodej BJ 727/5 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě stávajícímu nájemci
14. Dispozice s majetkem – pronájem prostor sloužících k podnikání v č.p.301
15. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v č.p.97
16. Dodatek č. 1 k Zásadám prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě ze dne 17.12.2013
17. Informace o průběhu investičních akcí města 2016
18. Kontrola plnění úkolů RM
19. Plán schůzí Rady města Nového Města na Moravě a plán zasedání Zastupitelstva města Nového Města na Moravě
20. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
21. Diskuze

 

Michal Šmarda

starosta města