Samospráva města

Program 33. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27.06.2024

/ Gabriela Holovičová

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že se rozšiřuje o bod č.7 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky: 1. Zahájení …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že se rozšiřuje o bod č.7 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky:

1. Zahájení a schválení programu
2. Návrh na jmenování ředitele/ky příspěvkové organizace Horácké muzeum a informační centrum NMNM
3. Návrh na jmenování ředitele/ky příspěvkové organizace Knihovna NMNM
4. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace – Pódium NMNM z.s.
5. Žádost o poskytnutí individuální neinvestiční dotace -Spolek MINIJESLE z.s.
6. Diskuze
7. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Michal Šmarda
starosta města