Samospráva města

Program 35. schůze rady města konané dne 13.3.2017

/ Aneta Linková

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že bude doplněn o bod číslo 28: 1. Zahájení a schválení programu 2. Aktualizace rozpočtu města č. 4 …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že bude doplněn o bod číslo 28:
1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 4 na rok 2017
3. Inventarizační zpráva za rok 2016
4. Informační zpráva o hospodaření K Clubu za rok 2016
5. Projekt MAP – aktualizace Strategického rámce
6. Návrh na zvýšení příplatku za vedení ředitelům příspěvkových organizací města
7. Návrh na poskytnutí dotací z Programu regenerace MPZ Nové Město na Mor. na rok 2017
8. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
9. Bytová problematika – přímé přidělení bytu 731/32
10. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 31.12.2016
11. Dispozice s majetkem – pronájem části pozemku p. č. 153/1 (cca21m2) v k. ú. NMNM – předzahrádka restaurace „U Pasáčka“
12. Dispozice s majetkem – pronájem prostor v č.p.97
13. Dispozice s majetkem – Smlouva o vzájemných právech a povinnostech pro provedení stavby- zateplení obvod. stěn a střechy + lodžie domu č.p. 856 ul. Malá
14. Dispozice s majetkem – „Olešná – vodovod u hřbitova“ (uzavření smlouvy s SVaK Žďársko – investor)
15. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č. 51/1 v k.ú. Olešná na Moravě – E.on
16. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.453/9, 477/10 v k.ú. Slavkovice (pro Itself s.r.o.) – podzemní vedení komunikační sítě
17. Dispozice s majetkem – dodatek č.2 (budoucí odprodej pozemků Brožkův kopec)
18. Dispozice s majetkem – odprodej nezbytných pozemků kolem BD ve vlastnictví SVJ ( informativní zpráva )
19. Dispozice s majetkem – odprodej části p.č. 628/1 v k.ú. NMNM – Radnická ul.
20. Návrh termínu jarního komerčního trhu a adventního jarmarku v roce 2017
21. Problematika odběru vody a elektrické energie – areál Agrovysočina
22. Studie bezpečnosti dopravy ulic Masarykova, Budovatelů, Hornická, Křičkova a Soškova
23. Zahájení výběrového řízení na veřejnou zakázku „Oprava fasády bytového domu č.p.730 v Novém Městě na Moravě“
24. Informace o průběhu investičních akcí města 2017
25. Návrh na jmenování vedoucí/ho odboru investic
26. Kontrola plnění úkolů RM
27. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
28. Veřejná zakázka „Obnova Horáckého muzea, NMNM, etapa II-podlaha na půdě-předkládací list
29. Diskuze