Samospráva města

Program 37. schůze rady města konané dne 2.5.2017

/ Aneta Linková

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Bytová problematika – VŘ byty v bytovém domě „KoDuS“ na ul.Žďárská č.p. 1515 v …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Bytová problematika – VŘ byty v bytovém domě „KoDuS“ na ul.Žďárská č.p. 1515 v Novém Městě na Moravě
3. Bytová problematika – VŘ byt 2+kk č. 301/9 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
4. Lokalita 12 RD Pohledec – STL plynovod a přípojky – smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a o součinosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní
5. VZ „Dodávka dopravních požárních automobilů část 2) požární automobily pro SDH Slavkovice, Petrovice, Olešná“
6. Nominace na ocenění sportovců a sportovních výkonů za rok 2016
7. Diskuze