Samospráva města

Program 40. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 24.7.2017

/ Aneta Linková

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Aktualizace rozpočtu města č. 10 na rok 2017 Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na …

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Aktualizace rozpočtu města č. 10 na rok 2017
 3. Příprava rozpočtu města Nového Města na Moravě na rok 2018
 4. Dodatek ke smlouvě o obstarávání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva
 5. Zpráva o správě městských lesů a městské zeleni za II.Q. 2017
 6. Dar Kraje Vysočina na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže
 7. Návrh na stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací města
 8. Návrh na rozšíření vánoční výzdoby města
 9. Výpůjčka obrazu O. Blažíčka spolku SH ČMS – SDH Slavkovice
 10. Záměr na vytvoření nového památníku obětem 2. světové války včetně přesunu ostatků ze stávajících 2 válečných hrobů na římsko-katolickém hřbitově v NMNM
 11. Návrh na přidělení bytu v DPS
 12. Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS na byt 2+1 č.732/44 na ul.Křenkova, 1+kk č. 301/18 a 2+kk č. 301/92 na ul. Drobného a 2+1 č. 731/17 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě; 2+1 č. 46/1 v Hlinném
 13. Bytová problematika – VŘ byt 1+k č. 301/31 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
 14. Třídění bioodpadů – domovní kompostování
 15. Dispozice s majetkem – žádost o snížení nájmu prodejny COOP v Maršovicích a Petrovicích
 16. Dispozice s majetkem – pronájem stavby č.p.973 a části pozemku p.č.1188/6 v k.ú. NMNM – teplárna
 17. Dispozice s majetkem-pronájem pozemků p.č. 3408/21, 3408/26, 3415/2, 3408/28, 3408/29 v k.ú. NMNM – rybníky nad zahradnictvím
 18. Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 3536/13 a část p.č. 3536/1 v k.ú. NMNM (areál Soškova) – ZAPA a.s.
 19. Dispozice s majetkem – výpůjčka části p.č.3055/13 v k.ú. NMNM ( letecká záchranná služba)
 20. Dispozice s majetkem – směna pozemků ( LDO Přibyslav )
 21. Dispozice s majetkem- darování a přijetí daru mezi Krajem Vysočina a městem ( ul. Sportovní – parkoviště )
 22. Dispozice s majetkem-nákup p.č. 3788/1 v k.ú. NMNM – cyklo Nečasova
 23. Dispozice s majetkem -budoucí věcná břemena přes pozemky v k.ú. NMNM, Jiříkovice u NMNM – 3x E.on
 24. Dispozice s majetkem-věcná břemena v k.ú. Jámy a Veselíčko u ZR- 2x E.on ( pro LDO )
 25. Dispozice s majetkem – věcná břemena v k.ú. Olešná na Moravě, Slavkovice a NMNM – 3x E.on
 1. Dispozice s majetkem-odprodej částí p.č. 628/1 a 709 v k.ú. NMNM – Radnická ul.
 2. Problematika mlatového povrchu chodníků v parku
 3. KODUS – smlouva o zajištění provozu a údržby plynovodní přípojky
 4. Oprava fasády bytového domu č.p.730 – informace o postupu prací
 5. Informace o průběhu investičních akcí města 2017
 6. Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku státu na město
 7. Smlouva o užití dat Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
 8. Smlouva o poskytování služeb Lepšího místa
 9. Kontrola plnění úkolů RM
 10. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
 11. Návrh plánu schůzí RM a zasedání ZM 09/2017 – 01/2018
 12. Diskuze

Michal Šmarda

starosta města