Samospráva města

Program 41. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 21.8.2017

/ Denisa Hallerová

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Územní plán Nové Město na Moravě – vydání Mobilní tarify pro občany Dispozice s majetkem – …

Navrhovaný program schůze rady města:

  1. Zahájení a schválení programu
  2. Územní plán Nové Město na Moravě – vydání
  3. Mobilní tarify pro občany
  4. Dispozice s majetkem – budoucí věcné břemeno v k.ú. NMNM – SATT a.s.( Malá, Masarykova)
  5. Dodatek ke smlouvě o obstarávání správy městského kamenolomu a zajištění výroby a prodeje kameniva + kvartální zpráva o obstarávání správy kamenolomu za II.čtvrtletí 2017
  6. Smlouva o nájmu dopravního prostředku a marketingové spolupráci mezi E.ON Česká republika s.r.o. a městem
  7. Stanovisko k záměru obnovy kanalizace a vodovodu v.ul. Smetanova ,NMNM
  8. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
  9. Diskuze

 

 

Michal Šmarda

starosta města