Program 42. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 14.06.2021

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body č. 7. Tržní řád č. 8. Příjezdová komunikace ke kamenolomu – rozšíření stavebních prací …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o body
č. 7. Tržní řád
č. 8. Příjezdová komunikace ke kamenolomu – rozšíření stavebních prací
č. 9  Žádost Diakonie ČCE – střediska v Myslibořicích o finanční podporu výstavby Domova Pomněnka:

1. Zahájení a schválení programu
2. Návrh na poskytnutí dotací z vyhlášených výzev města na rok 2021
3. Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM – p.č. 3415/3, 3416, 3417/2 (Nad zahradnictvím)
4. Vysočina Aréna
5. Návrh jmenování vedoucí/ho odboru FIN MěÚ Nové Město na Moravě
6. Diskuze

Michal Šmarda
starosta

Soubory ke stažení