Program 42. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 14.06.2021

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Návrh na poskytnutí dotací z vyhlášených výzev města na rok 2021 3. Dispozice s …

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Návrh na poskytnutí dotací z vyhlášených výzev města na rok 2021
3. Dispozice s majetkem – nákup nemovitých věcí v k.ú. NMNM – p.č. 3415/3, 3416, 3417/2 (Nad zahradnictvím)
4. Vysočina Aréna
5. Návrh jmenování vedoucí/ho odboru FIN MěÚ Nové Město na Moravě
6. Diskuze

Michal Šmarda
starosta