Samospráva města

Program 43. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 9.10.2017

/ Denisa Hallerová

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Aktualizace rozpočtu města č. 13 na rok 2017 Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na …

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Aktualizace rozpočtu města č. 13 na rok 2017
 3. Návrh na vyhlášení výzvy pro poskytnutí dotací na obnovu památek z Programu regenerace MPZ Nové Město na Moravě na rok 2018
 4. NSS – návrh na přidělení bytu v DPS
 5. Žádost o stanovisko k záměru zřízení Praktické školy ul. Malá
 6. 1.ZŠ – žádost o souhlas k podnajímání prostor ZŠ
 7. 2.ZŠ – Žádost o souhlas k přijetí finančního daru účelově určeného
 8. Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS na byt 2+kk č. 301/91 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě vč. prominutí části poplatku a úroku z prodlení
 9. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části nemovitých věcí (pozemků + staveb) v k.ú. NMNM ke komerčnímu využití ( areál ul. Soškova)
 10. Dispozice s majetkem – pronájem p.č. 3524 vč. zem. stavby (areál Soškova )
 11. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes poz.p.č.820 v k.ú. NMNM (STL přípojka ul. Štursova)
 12. Dispozice s majetkem – budoucí věcné břemeno přes pozemky p.č. 3912/4, 3912/17 k.ú. NMNM- E.on , Lesní
 13. Dispozice s majetkem-věc.břemeno přes poz p.č. 225 ( Sportovní ) 1442/27, 2735/13, 2738/4 ( Petrovická ) v k.ú. NMNM-Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
 14. Dispozice s majetkem – pronájem prodejny smíšeného zboží v Maršovicích a Petrovicích – COOP
 15. Dispozice s majetkem – pronájem částí p.č. 3536/16 ( man. plocha + psi ) – areál Soškova
 16. Návrhy úprav dopravního značení – podněty z dopravní komise
 17. Informace o průběhu investičních akcí města 2017
 18. Návrh akcí města pro rok 2018 realizovaných společností TS služby s.r.o.
 19. Veřejná zakázka: „Adaptace objektu č.p.16 v NMNM pro potřeby ZUŠ – stavební část, dodávka interiéru“ – návrh změny zadávacích a obchodních podmínek
 20. Dohoda o vyčlenění části díla se záruky a odpovědnosti za vady – Chodník ul.Petrovická
 21. Příprava projektové dokumentace bytového domu na ulici Wolkerova, Nové Město na Moravě
 22. Jmenování koordinátora Zdravého města Nové Město na Moravě a místní Agendy 21
 23. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
 24. Kontrola plnění úkolů RM
 25. Diskuze