Program 43. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 28.06.2021

Gabriela Holovičová  Sdílet článek na nebo

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 4 Dispozice s majetkem – udělení souhlasu s podnájmem nemovitostí p.č. 471/3,467/11 …

Navrhovaný program schůze rady města s tím, že byl rozšířen o bod č. 4 Dispozice s majetkem – udělení souhlasu s podnájmem nemovitostí p.č. 471/3,467/11 id. 1/3 v k.ú. NMNM ( ZDAR a.s.)::

1. Zahájení a schválení programu
2. Finanční dar obcím postiženým tornádem
3. Diskuze

Michal Šmarda
starosta

Soubory ke stažení