Samospráva města

Program 44. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 30.10.2017

/ Lenka Stará

Navrhovaný program schůze: 1. Zahájení a schválení programu 2. Aktualizace rozpočtu města č. 14 na rok 2017 3. Aktualizace rozpočtu města č. 15 na rok …

Navrhovaný program schůze:

1. Zahájení a schválení programu
2. Aktualizace rozpočtu města č. 14 na rok 2017
3. Aktualizace rozpočtu města č. 15 na rok 2017
4. Revolvingový úvěr
5. Návrh rozpočtu města Nové Město na Moravě na rok 2018
6. Návrh na prodej nevyužitých výtvarných děl města
7. Návrh na poskytnutí dotací z výzev do 30 tis. Kč na rok 2018
8. Individuální žádost o dotace – XXX
9. Žádost o dotaci a vratký poskytnutých dotací – SPORTOVNÍ KLUB NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ
10. Zápis do kroniky města za rok 2015
11. Návrh na vyplacení odměny ředitelům příspěvkových organizací města za rok 2017
12. Návrh stanovení platu ředitelům příspěvkových organizací města
13. Školské rady při ZŠ – návrh jmenování zástupců zřizovatele pro 5. funkční období
14. MŠ – žádost o souhlas k přijetí věcného daru
15. Přímé přidělení bytu 1+k č. 301/62 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
16. Přímé přidělení bytu 2+kk č. 301/82 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
17. Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS na byt 2+k č. 301/11 a 2+k č. 301/10 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
18. Bytová problematika – VŘ byt 1+0 č. 732/48 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
19. Bytová problematika – VŘ byt 2+1 č. 732/32 na ul. Křenkova v Novém Městě na Moravě
20. Bytová problematika – VŘ byt 1+0 č. 730/23 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
21. Bytová problematika – VŘ byt 2+1 č. 731/20 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
22. Bytová problematika – VŘ byty 1+kk č. 1515/5 a č. 1515/6 v bytovém domě „KoDuS“ na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě
23. Žádost nájemníků domu č.p. 730 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě o snížení nájemného za dobu rekonstrukce zateplení domu
24. Dispozice s majetkem – budoucí věcné břemeno přes pozemky p.č. 3037/63, 3037/141 k.ú. NMNM- E.on , Polní
25. Dispozice s majetkem – pronájem nemovitých věcí( pozemky + stavby) v areálu „Soškova“ -TS služby
26. Dispozice s majetkem – odprodej stavby ocelokolny na p.č. 3536/10 v k.ú. NMNM ( areál ul. Soškova) – úprava min.kupní ceny
27. Dispozice s majetkem – budoucí věcné břemeno přes pozemky p.č. 3037/63, 3037/106, 3037/139 k.ú. NMNM – E.on, Polní 16 RD
28. Dispozice s majetkem – věc. břemeno přes pozemky v k.ú. NMNM – SATT a.s. (kabelové vedení Maršovice)
29. Dispozice s majetkem – věc. břemeno přes pozemky v k.ú. NMNM – COMA s.r.o. (kabelové rozvody)
30. Dispozice s majetkem – záměr odprodeje části nemovitých věcí (pozemků + staveb) v k.ú. NMNM ke komerčnímu využití (areál ul. Soškova)
31. Dispozice s majetkem – přijetí daru dočasné stavby na části p.č. 1704/3 v k.ú. NMNM do majetku města (HACKBOARDS s.r.o.)
32. Dispozice s majetkem – žádost o ukončení nájemního vztahu dohodou XXX
33. Dispozice s majetkem – výpůjčka prostor v č. p. 449 „poliklinika“ – NKZ
34. Technické možnosti řešení sítí v č.p.12 a 449
35. Čtvrtletní zpráva o hospodaření městského kamenolomu, návrhy řešení připomínek XXX
36. Mlátový povrch v parku na Vratislavově náměstí
37. Informace o průběhu investičních akcí města 2017
38. Smlouva o zabezpečení reklamy a poskytování marketingových služeb
39. Veřejná zakázka „Obytný prostor 12 RD Pohledec, technická infrastruktura“
40. Revitalizace vytápění a ohřevu vody v budově jídelny při 2. ZŠ Nové Město na Moravě
41. Kontrola plnění úkolů RM
42. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
43. Návrh na změnu organizační struktury úřadu
44. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o připojení účastníka do počítačové sítě národního výzkumu a vzdělávání
45. Diskuze