Samospráva města

Program 45. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 06.11.2017

/ Denisa Hallerová

Navrhovaný program schůze rady města: 1. Zahájení a schválení programu 2. Rozpočet města na rok 2018 3. Diskuze

Navrhovaný program schůze rady města:

1. Zahájení a schválení programu
2. Rozpočet města na rok 2018
3. Diskuze