Samospráva města

Program 46. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 27.11.2017

/ Denisa Hallerová

Vážená paní, vážený pane, dovoluji si Vás pozvat a svolávám tímto 46. schůzi Rady města Nového Města na Moravě, která se uskuteční v pondělí dne …

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás pozvat a svolávám tímto 46. schůzi Rady města Nového Města na Moravě, která se uskuteční v pondělí dne 27.11.2017 od 14:15 hod. v zasedací místnosti MěÚ, IV.NP, Vratislavovo nám.103.

Navrhovaný program schůze rady města:

  1. Zahájení a schválení programu

  2. Konkursní řízení

  3. Diskuze

Michal Šmarda

starosta města