Samospráva města

Program 47. schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 04.12.2017

/ Denisa Hallerová

Navrhovaný program schůze rady města: Zahájení a schválení programu Aktualizace rozpočtu města č.16 na rok 2017 Aktualizace rozpočtu města č.17 na rok 2017 Aktualizace rozpočtu …

Navrhovaný program schůze rady města:

 1. Zahájení a schválení programu

 2. Aktualizace rozpočtu města č.16 na rok 2017

 3. Aktualizace rozpočtu města č.17 na rok 2017
 4. Aktualizace rozpočtu města č.1 na rok 2018
 5. Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu Příspěvkových organizací města
 6. Přistoupení k pověření Kraje Vysočina k poskytování sociální služby
 7. Seznam dětí pro poskytnutí daru
 8. Zápis do kroniky města za rok 2015
 9. Památník věnovaný padlým rudoarmějcům na katolickém hřbitově – výtvarné návrhy
 10. Žádost o individuální neinvestiční dotaci – Charita Brno
 11. Návrh na poskytnutí dotací z dotačních programů města na rok 2018
 12. Konkurz na ředitele/ředitelku DDM Nové Město na Moravě – jmenování konkurzní komise
 13. NSS, CZ – žádost o souhlas s přijetím věcných darů; DDM – žádost o souhlas k přijetí finančního daru
 14. NSS – přidělení bytu v DPS; informace o vývoji prac. úvazků v NSS v období 2015 – 2017
 15. NKZ – žádost o souhlas k pronájmu prostor Kulturního domu
 16. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 817/2015 o zajištění městské hromadné dopravy v Novém Městě na Moravě od 1.1.2018 do 30.6.2018
 17. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 6011704179 o závazku veřejné linkové dopravy o svátcích, sobotách a nedělích
 18. Zásady prodeje bytového fondu ve vlastnictví města Nové Město na Moravě (2018-2019)
 19. Bytová problematika – VŘ byt 2+1 č. 79/1 ve Slavkovicích
 20. Bytová problematika – VŘ byt 1+1 č. 540/2 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
 21. Bytová problematika – VŘ byty 1+kk č. 1515/5 a č. 1515/6 a přidělení bytu 1+kk č. 1515/20 v bytovém domě „KoDuS“ na ul.Žďárská v Novém Městě na Moravě
 22. Bytová problematika – žádost o uzavření nové NS na byt 2+kk č. 301/92 a 2+k č. 301/52 na ul. Drobného v Novém Městě na Moravě
 23. Bytová problematika – žádost o prominutí části poplatku a úroku z prodlení za byt č. 731/42 na ul. Tyršova v Novém Městě na Moravě
 24. Bytová problematika – vývoj stavu dluhů k 30.09.2017
 25. Obstarávání správy domů, bytových a nebytových jednotek a ubytovacích kapacit města Nové Město na Moravě
 26. Dispozice s majetkem – věcné břemeno – Rekonstrukce ul.Luční
 27. Dispozice s majetkem – nákup p.č. 272 (10.716 m²) v k.ú. NMNM (TJ NMNM – fotbalové hřiště )
 28. Dispozice s majetkem-odprodej p.č. 126/2 a 128 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě
 29. Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 84 (5 m²) v k.ú. Pohledec
 30. Dispozice s majetkem – směny pozemků v k.ú. Olešná na Moravě (Jednota )
 31. Dispozice s majetkem – směna pozemků část p.č. 1535 – 11 m² (schodiště Palackého nám.) x p.č. 3872 -99 m² (křižovatka Vlachovická) v k.ú. NMNM
 32. Dispozice s majetkem-odprodej p.č.125 v k.ú. Jiříkovice u Nového Města na Moravě
 33. Dispozice s majetkem – věcné břemeno přes pozemky v k.ú. NMNM- E.on (Vančurova )
 34. Dispozice s majetkem – budoucí věcná břemena přes pozemky v k.ú. NMNM (3x) a Pohledec (1x)
 35. Dispozice s majetkem – pronájem p.č.286, 287, 293 v k.ú. Petrovice u NMNM
 36. Dispozice s majetkem – nákup pozemků + přijetí daru infrastruktury (Nad Městem 2014)
 37. Dispozice s majetkem – odprodej trafostanice v areálu Soškova – Zapa beton a.s.
 38. Dispozice s majetkem – nákup infrastruktury, prodej pozemků a přijetí daru pozemků – lokalita „NAD MĚSTEM IV“
 39. Dispozice s majetkem – Smlouva o právu provést stavbu (část parkoviště v rámci stavby „Rezidence Nad Městem „)
 40. Dispozice s majetkem – záměr nákupu p.č. 1704/29 se stavbou č.p. 1511 v k.ú. NMNM (Synot real – Pavlovova)
 41. Vyhodnocení veřejné soutěže – návrh tarifu za poskytování mobilních služeb elektronických komunikací
 42. Veřejná zakázka „Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v NMNM“
 43. Veřejná zakázka „Zateplení bytového domu Drobného 540 Nové Město na Moravě“
 44. Veřejná zakázka „Nové Město na Moravě – oprava a rekonstrukce částí ulic Smetanova, Tyršova, Školní a Vratislavova náměstí“
 45. Veřejná zakázka – Dodávka kancelářských potřeb a drogerie pro Město Nové Město na Moravě v období 2018-2020
 46. Zpráva o správě městských lesů a městské zeleni za III.Q. 2017
 47. Informace o správě singletracků za rok 2017
 48. Informace o průběhu investičních akcí města 2017
 49. Smlouva o bezúplatném převodu movitého majetku
 50. Informace o činnosti komisí Rady města Nového Města na Moravě
 51. Kontrola plnění úkolů RM
 52. Diskuze